Reinhold Galle Rückersköld

Reinhold Galle Rückersköld var son till Reinhold Rückersköld och Polhems dotter Emerentia. Han kom till Stjärnsund 1762 efter att ha löst in sina syskons andelar i bruket. Han hade då under tio år studerat i Uppsala och tjänstgjort i femton år vid Svea hovrätt i Stockholm.

Rückersköld var den som uppförde det vi idag ser av herrgårdsbebyggelsen i Stjärnsund. Han genomdrev planen med trädgårdar och engelsk park i söder och gravkoret på Grabbudden i norr. Däremellan placerade han herrgården med sina flyglar.

Han hade många egna ideer om byggnationen och experimenterade med olika byggnadstekniker och byggnadsmaterial. Stora herrgården byggdes på mindre än ett halvår vilket var möjligt eftersom man använde gammalt, torrt timmer från lador. Han utvecklade också en helt ny reveteringsteknik (allt virke in- och utvändigt beströks med sågspånsmönja varpå huset beströks med vit kalkputs). Hans recept på sågspånsbruk har använts när Stora herrgården nyligen genomgått en omfattande renovering.

Norr om herrgårdsområdet, ute på Grabbudden, ligger gravkoret där han och hans maka Sophia Lovisa Hacker är begravda.